Hjem > ...Ledelinjer i gategrunn

Ledelinjer i gategrunn

Foto av ledelinje med oppmerksomhetsfeltDeltasenteret utga i 2005 veiledningen Ledelinjer i gategrunn som tar opp bruk av ledelinjer i gatemiljøet og hvordan de bør brukes. Hensikten med veilederen er å gjøre det enklere for kommuner og veimyndigheter å etablere ledelinjer for blinde og svaksynte ved p formidle anbefalinger og vise eksempler på utforming og løsninger. Det ble hovedsaklig lagt vekt på bygde, ledende elementer i materialene sten og betong som retningsindikator, varselsindikator og oppmerksomhetsindikator. Hovedprinsipene for naturlige ledelinjer blir også presentert i veiledningen. Veilednignen bygger på standardiserte løsninger for bruk av ledelinjer i tråd med europeisk tekniske spesifikasjonen CEN/TS 15209.

 

Veiledningen inneholder informasjon om synshemmede og behov for orientering, herunder hvordan ledelinjer letter orienteringen i gatemiljøet og om synshemmedes behov i forhold til orientering. Det er også informasjon om det taktile språket i ledelinjesystemet, prinsipper for naturlige ledelinjer og innføring i ledelinjesystemets tre hovedelementer; retningsindikator, varselsindikator og oppmerksomhetsindikator. I tillegg kapitler om kollektivholdeplass, planlegging, drift og vedlikehold, ved siden av nyttige referanser.

 

Det er visse felles krav til taktile indikatorer uansett formål: overflaten skal kunne kjennes både gjennom skoene når man går på det taktile belegget og ved å bruke hvit stokk; området rundt indikatoren skal være så slett som mulig - dersom det benyttes betongheller bør disse ha rett kant (ikke avfaset/faset/skrå kant) for å hindre at stokken setter seg fast i fugene mellom hellene og slik at de danner et slettere grunnlag enn selve ledelinjen. Den taktile overflaten skal også ha lyshetskontrast mot omgivelsene på minimum 0,4. For varselindikator anbefales en lyshetskontrast på 0,8.

 

Men ledelinjer kan også bestå av naturlige elementer, som veikanter, asfalt ved gress, helle ved gress, heller, gatestein eller brostein, kantsteiner og fortauskanter, gjerder, mur og jevnt klippet hekk, blomsterrabatter og fasader på bygninger og endog godt "vedlikeholdte" brøytekanter - med andre ord elementer i nærmiljøet som tas i bruk som ledelinjer.

 

Veiledningen Ledelinjer i gategrunn