Hjem > ...

Veiledning for standardisering på området tilgjengelighet og offentlig transport

Glassdør med rullestol- og barnevognslogoI 2004 laget det europeiske standardiseringsorganet CEN en CEN Workshop Agreement CWA 45546-1:2004 Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems, Needs of older people and persons with disabilities. Dette er en veiledning til arbeid med standarder for offentlig transport og hvordan man inkluderer behov for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i utarbeidelse av standarder.

 

Bakgrunnen for dette dokumentet er at det stadig er behov for videre utvikling og forbedring av offentlig transport både når det gjelder utforming og gjennomføring av standarder for å sikre alle en likeverdig tilgang. Et tilgjengelig transportsystem for alle er til gode for eldre så vel som for personer med nedsatt funksjonsevne, kortvokste, gravide, barn, folk med barnevogn eller tung bagasje og alle andre. Selv om enkelte barrierer kan være av mindre betydning kan en kombinasjon av mange barrierer gjøre at folk ikke benytter offentlig transport. En annen bakgrunnsfaktor er den økende aldrende befolkningen i Europa, som i fremtiden vil stille større krav til fremkommelighet til offentlig transport. CWA 45546-1:2004 legger også vekt på at tilgjengelig offentlig transport også omfatter tilgjengelighet til informasjon og til infrastruktur som holdeplasser og stasjonsbygninger.

 

Veiledningen gir retningslinjer for de som utvikler standarder for offentlig transport i hvordan man stiller krav for å sikre tilgjengelighet for personer med redusert mobilitet til offentlig transport. Dette omfatter

 

Formidling av informasjon og bevisstgjøring omkring hvordan passasjertransportsystemer skal utformes og omstendighetene man må ta hensyn til for å sikre at hvert av elementene i systemet er fullt tilgjengelighet for alle.

 

Gjøre oppmerksom på at betydningen av å ta hensyn til funksjonshemmedes behov når man utvikler standarder.

 

Øke bevisstheten om den sosiale betydningen av tilgjengelig offentlig transport (transporttjenester for alle).

 

Demonstrere at fordelene ved tilgjengelig offentlig transport forbedrer kvaliteten på tjenestene (komfort, sikkerhet, mer praktisk hverdag etc.) for alle brukere.

 

Synliggjøre den potensielle veksten i transportnæringen gjennom å gjøre offentlig transport tilgjengelig for flere.

 

Understreke det voksende markedspotensialet – i dag er rundt 25 % av EUs befolkning over 60 år og i 2020 beregnes det at ca 30 % av befolkningen vil være i denne aldersgruppen. Mange eldre har gode økonomiske ressurser og vil bruke disse på å reise. Prosentandelen av personer med nedsatt funksjonsevne var i 2004 beregnet til 11 % og ble beregnet til 18 % i 2020. Med utvidelsen av EU kan denne andelen stige.

 

Både myndigheter og planleggere bør minnes på at effektiv og tilgjengelig offentlig transportsystemer er økonomisk fordi man reduserer utgiftsnivået til andre sosiale tjenester som spesialtransport.

 

I dag skjer det mange skader og ulykker på personer under reise. Det er statistikk på at millioner av Euro brukes på kostnader knyttet til slike ulykker og de personlige og sosiale kostnader som følger av dem. Mange slike ulykker kunne vært unngått ved mer tilgjengelige og veldesignede inngangspartier og gangområder og dette tas opp i veiledningen.

 

Veiledningen er ment å dekke alle former for offentlig transport. Den omfatter definisjoner på sentrale termer og tabeller som skal fungere som sjekklister for elementer i transportsystemene slik at det tas hensyn til konsekvenser av nedsatt funksjonalitet som berører passasjerene. Dette omfatter tilgjengelighet til fellesarealer, terminaler og holdeplasser, ombordstigningsområder og –prosesser og selve transportmidlene. Det er også illustrasjoner til enkelte av punktene.

 

Bestilling av CWA 45546-1:2004