Hjem > ...

Standard NS-EN 12182:1999 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede - Generelle krav og prøvingsmetoder

Bilde av forsiden på NS-EN 12182Standard NS-EN 12182:1999 tar opp generelle krav til tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan man gjennom standardiserte prøvingsmetoder kan demonstrere at tekniske hjelpemidler samsvarer med viktige krav. Standarden er for tiden til revisjon (prEN 12182) og den reviderte utgaven vil ta opp flere typer hjelpemidler som er relevante for reisekjeden.

 

Standarden inneholder krav og anbefalinger som er generelt anvendbare for tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, selv om det også må stilles supplerende krav til noen typer hjelpemidler. Temaer som tas opp er krav til materialer, lyd, vibrasjoner, elektromagnetisk kompatibilitet, elektrisk sikkerhet, lekkasjer, overflatetemperaturer, sterilisering, sikkerhet i forbindelse med bevegelige deler, forhindre at kroppsdeler kommer i klem, justeringsmekanismer, bærehåndtak, hjelpemidler som støtter brukerne, bærbare og bevegelige hjelpemidler, overflater, hjørner, kanter og deler som stikker frem, smådeler, håndholdte hjelpemidler, stabilitet og ergonomiske prinsipper.

 

Av de krav som spesielt er relevant for transportområdet kan nevnes krav til lydnivå og frekvenser for hørbare alarmer, ettersom f.eks. krav til maritime transportmidler omfatter forskjellige formater for alarmer i lugarer etc., og til kontinuitet ved strømforsyning.

 

Standard NS-EN 12182:1999