Hjem > ...Standardiseringsdokumenter for ledelinjer

Standardiseringsdokumenter for ledelinjer

Foto av ledelinjeDet finnes i dag flere relevante standarder og tekniske rapporter som berører ledelinjer. Dette er en oversikt over de mest relevante.

 

ISO 23599 Assistive products for persons with vision impairment – Tactile walking surface indicators

ISO 23599 spesifiserer krav til utforming og montering av taktile ledelinjer i gangveier for å bidra til sikker og uavhengig mobilitet for synshemmede (blinde og svaksynte). De nødvendige funksjonene som taktile ledelinjer skal ha er ha så vel taktil som synsmessig kontrast og belysning. Standarden beskriver kravene for taktil kontrast. Kravene for visuell kontrast og belysning spesifiseres i annen del av standarden. 

 

ISO 23599 er en internasjonal standard utarbeidet av ISO teknisk komité ISO/TC 173 Assistive products for persons with disability. Taktile ledelinjer slik de er beskrevet i standarden ble oppfunnet i 1965 for blinde og brukt over hele verden, selv om utformingen varierer fra land til land. De må utformes på en enkel, logisk og konsistent måte slik at de ikke bare assisterer synshemmede i å bevege seg men også bidra til mobilitet og gjenkjenning på steder man besøker for første gang.

 

I dag har man ulike typer taktile ledelinjer som formidler ulik informasjon, og evnen til å gjenkjenne de taktile mønstrene gjennom skosåler eller med hvit stokk varierer fra individ til individ. Derfor anbefales det at forskning anvendes for å påvise hvordan taktile ledelinjer kan oppdages og gjenkjennes av flest mulige potensielle brukere. I tillegg er det viktig at taktile ledelinjer installeres på flate overflater for at de skal kunne ha maksimal effekt og formidle den informasjonen de skal best mulig. En flat, jevn overflate gjør at synshemmede kan gjenkjenne dem uten å bli forstyrret av ujevnheter.

 

Det er også nødvendig å sikre at taktile ledelinjer kan brukes også av svaksynte. For å oppnå dette må ledelinjer være lett synbare ved at det er en klar kontrast mellom ledelinjen og omgivelsene. Det er brukt forskjellige metoder for å beregne kontraststyrken, men dette spørsmålet er ikke fullstendig løst, men vil bli utviklet i senere standarder. Visuell kontrast gjelder både luminans og fargeforskjeller, som begge er påvirket av belysning. Det er viktig med jevn belysning for å sikre kontrast, men slik at man unngår gjenskinn.

 

Mens taktile ledelinjer primært er et hjelpemiddel primært for synshemmede, må man også ta hensyn til overflatestrukturen og materialene som brukes i dem, slik at alle fotgjengere – inklusive bevegelseshemmede – kan passere dem på en trygg måte. ISO standarden spesifiserer to hovedtyper av ledelinjer: Oppmerksomhetsfelt og retningsvisende ledelinjer. Taktile oppmerksomhetsfelt kan installeres ved fotgjengerfelt, plattformer på togstasjoner og på topp og bunn av trapper, foran heiser og rulletrapper etc. for å skape større sikkerhet. Ledelinjer kan kombineres med oppmerksomhetsfelt for å vise en gangrute fra ett sted til et annet. Ledelinjer kan installeres i offentlige bygninger som brukes av mange, som for eksempel stasjoner.

ISO 23599 Assistive products for persons with vision impairment – Tactile walking surface indicators

 

CEN/TS 15209 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein

Standarden spesifiserer normale dimensjoner for overflate profiler og mønstre for overflater på fortau som skal formidle informasjon til synshemmede. Den er relevant for overflatestrukturer som er laget i betong, tegl og naturstein. Standarden tar ikke opp spesifikke krav til synlighet (farge, luminans, kontrast eller profil) unntatt der denne synligheten formidles av den taktile lederlinjen. Den spesifiserer heller ikke karakteristika for materialer.

 

Denne standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen CEN/TC 178 Paving units and kerbs. Den fokuserer særlig på at taktile ledelinjer ikke skal utgjøre en fare for fotgjengere for at de skal snuble i dem eller være ukomfortable å gå på, mens de samtidig skal formidle informasjon til synshemmede. Standarden peker også på nødvendigheten av god kontrast mellom taktile ledelinjer og omgivelsene slik at også svaksynte kan benytte dem. Standarden tar ikke opp luminans men anbefaler likevel produsenter å ta hensyn til denne problematikken når de velger farge og lystoner på taktile ledelinjer.

CEN/TS 15209 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein