Hjem > ...Rapport om ledelinjer inne i bygninger

Rapport om ledelinjer inne i bygninger

Foto av ledelinje i bygg SINTEF Byggforsk la i 2008 frem en rapport om ledelinjer inne i bygninger, som er relevant også for infrastruktur på transportområdet. Målet med rapporten var å vise hvilke bygningstyper hvor ledelinjer er mest aktuelle og hvilke typer ledelinjer som blir brukt. Et delmål var å kartlegge regelverk og veiledninger som finnes om ledelinjer for senere å benytte dette i forbindelse med utvikling av retningslinjer for designere, planleggere og utførende. De viktigste konklusjonene som ble trukket i rapporten var som følger:

 

Store knutepunkter som jernbanestasjoner og enkelte T-banestasjoner er den bygningstypen hvor ledelinjer brukes mest. Gjennomføringen er systematisk, med både taktile og kontrastfargete ledelinjer. Det ser ut som om ledelinjer brukes mer og mer i helsebygg, undervisningsbygg og kulturbygg. Der ledelinjer finnes i kjøpesentre ser de ut til å bli lagt mer inn som dekorasjon enn som hjelp til orientering.

 

Fremtidig utvikling kan ta flere retninger. Fokus på universell utforming ser ut til å motivere mange prosjekterende til utvikling av nye løsninger, og kanskje til større interesse for arkitektoniske løsninger for veifinning. Interesseorganisasjonene sitter med mye kunnskap og denne er nødvendig for de prosjekterende. Men det kan være riktig å stille spørsmålstegn til noen av anbefalingene slik at nye adekvate løsninger utvikles på grunnlag av mer målrettet og systematisk forskning.

 

Fokus på kvaliteter som klarhet i planløsningen, konsekvent bruk av landemerker, gjennomtenkt materialbruk, god akustikk og gode lysforhold vil sannsynligvis ha større total nytteeffekt for orienterbarheten enn isolert bruk av taktile ledelinjer i gulv. Disse bør primært brukes i store åpne rom der det er vanskelig å orientere seg ved hjelp av naturlige ledelinjer. I tillegg er en ny generasjon teknologiske hjelpemidler under utvikling som vil ha både økonomiske og funksjonelle fordeler.

 

Mest aktuelt for videre forskning må være å legge grunnlag for mer entydige anbefalinger om utførelser av ledelinjer. For å samle et bedreerfaringsmateriale er det behov for undersøkelser av hvordan forskjellige typer og utførelser av ledelinjer fungerer i konkrete situasjoner. Forholdet mellom ledelinjer og andre veifinningssystemer bør også gjennomgås, konkluderer SINTEF Byggforsk.

 

I dag er Standard Norge i gang med standardiseringsarbeid på dette området.

 

 SINTEF Byggforsk rapport Ledelinjer inne i bygninger