Søk

Vis alle

Kategorier:
Språk:
Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport | europalov
BAKGRUNN - I (fra Kommisjonens pressemelding 13.03.2015, engelsk utgave) Rail Passenger Rights: Protection of passengers in EU still far from reality, shows Commission report
http://europalov.no/rettsakt/passasjerers-rettigheter-og-plikter-ved-internasjonal-jernbanetransport/id-203
Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0
Suksesskriteriene i WCAG 2.0 er formulert som etterprøvbare, teknologiuavhengige utsagn. Veiledning om hvordan suksesskriteriene kan oppfylles ved hjelp av spesifikk teknologi, samt generell informasjon om tolking av suksesskriteriene finnes i egne dokumenter.
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no/
untitled
Veilederen kan bestilles hos Sosial- og helsedirektoratet v/Trykksakekspedisjonen e-post: trykksak@shdir.no Telefon: 24 16 33 68 Telefaks: 24 16 33 69 Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer IS-1310 3 Forord
http://www.universell-utforming.miljo.no/file_upload/ledelinjer.pdf
1
Treff pr. side: