Hjem > Om Reisekjeden.no

Om Reisekjeden.no

reisekjeden.no er en veiledning for alle som er interessert i universell utforming på transportområdet. Veiledningen er et prosjekt som er finansiert av Samferdselsdepartementet og utført av Standard Norge. Målgrupper for veiledningen er ansvarlige for offentlige anskaffelser på alle administrative nivåer, både de som skal utarbeide utlysninger og gjennomføre forhandlinger om leveranser på transportområdet, og de som skal stille konkrete kravspesifikasjoner; videre produsenter, designere og leverandører av varer og tjenester som er relevante for reisekjeden; organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og alle andre som har interesse for området universell utforming og offentlig transport.

 

Hovedemner som behandles i veiledningen tilsvarer de viktigste leddene i en reisekjede, herunder informasjon før og under reisen; utforming, drift og vedlikehold av veier til og fra holdeplasser og stasjoner; infrastruktur i form av bygninger og knutepunkter; passasjerrettigheter og assistanse og endelig om transportmidler.

 

Under hvert av disse hovedområdene finnes både temaartikler og faktabokser med lenker til andre nettsteder der man finner nyttig informasjon for å utarbeide utlysninger og kravspesifikasjoner på transportområdet som omfatter universell utforming og for å levere inn tilbud om leveranse av varer og tjenester relevant for reisekjeden.

 

I tillegg omfatter reisekjeden.no mye generell informasjon om universell utforming i teori og praksis, blant annet fagartikler og nyheter. Veiledningen omfatter også engelske fagsider.