Hjem > ...De syv prinsipper for universell utforming

De syv prinsipper for universell utforming

De syv prinsippene er:

 • Like muligheter for bruk
  • Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter
 • Fleksibel i bruk
  • Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter
 • Enkel og intuitiv i bruk
  • Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå
 • Forståelig informasjon
  • Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter
 • Toleranse for feil
  • Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimaliserer utilsiktede handlinger
 • Lav fysisk anstrengelse
  • Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær
 • Størrelse og plass for tilgang og bruk
  • Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukernes kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet