Hjem > ...Veiledning om flypassasjerers rettigheter

Veiledning om flypassasjerers rettigheter

Det Europeiske Forum for Funksjonshemmede (EDF) er den europeiske interesseorganisasjonen av funksjonshemmede som arbeider overfor EU. I forbindelse med at EU vedtok forordning (EC) 1107/2006 om rettigheter for funksjonshemmede og personer med redusert mobilitet i luftransport, utarbeidet EDF i 2007 en veiledning ("toolkit") i hvordan denne forordningen kan benyttes. Forordningen var et resultat av en langvarig kampanje fra funksjonshemmedes side på bakgrunn av at personer med nedsatt funksjonsevne ofte møter diskriminering og barrierer ved flyreiser. EU hadde på sin side vært klar på at de ønsket like muligheter for passasjerer med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med lufttransport. I forbindelse med høringsrunder i 2002 utkrystalliserte det seg to prinsipper for eventuell EU lovgivning: at funksjonshemmede ikke kan nektes ombordstigning med begrunnelse i nedsatt funksjonsevne og at assistanse til passasjerer med nedsatt funksjonsevne skal ytes kostnadsfritt.

Veiledningen inneholder foruten selve forordningen om rettigheter for flypassasjerer med nedsatt funksjonsevne en kommentar sett fra interesseorganisasjonenes side og dens positive og negative sider. En forordning er den sterkeste form for EU lovgivning fordi den har direkte effekt på nasjonal lovgivning. Forordningen definerer innledningsvis hva som ligger i termen personer med redusert/nedsatt mobilitet, og slår deretter fast at et flyselskap ikke kan nekte plassbestilling eller ombordstigning på bakgrunn av redusert mobilitet. Videre har denne gruppen flypassasjerer rett til assistanse i henhold til personlige behov under hele reisen uten å måtte betale ekstra kostnader. Man har også rett til å ta med seg ombord de tekniske hjelpemidler man trenger, til å få informasjon i et tilgjengelig format, til å bringe med seg egen førerhund og til å kunne benytte toalettfasilitetene etc.

Rett til erstatning for ødelagte hjelpemidler er fastslått i Artikkel 12 men dette er i henhold til internasjonal lov - dette var begrenset til en internasjonal konvensjon i skrivende stund. Eneste mulighet for et flyselskap til å nekte en funksjonshemmedet passasjer adgang er i henhold til sikkerhetsbestemmelser og begrunnelse skal gis skriftlig i tilgjengelig format. En annen legitim årsak er dersom  man fysisk ikke kan anbringe passasjeren ombord pga. dørbredde eller flyets størrelse. Assistanse gis på grunnlag av at man melder behov på minimum 48 timers varsel. På kortere varsel er assistanse ikke garantert, men flyplassansvarlige skal gjøre sitt beste innen rimelighetens grenser for å yte assistanse.

Dersom en passasjer opplever at han eller hun ikke har fått de tjenester man etter denne forordningen har krav på, skal de kontakte flyplassens administrasjon eller angjeldende flyselskap avhengig av hvor diskriminerende praksis har funnet sted. Hvis ikke saken avklares på dette nivået skal de nasjonale klageinstansene kontaktes.

EDF fikk igjennom mange av sine krav, men fryktet at "krav til sikkerhet" skulle kunne misbrukes av flyselskapene som påskudd til å nekte ombordstigning. Et annet problem er manglende lovfestet rett til erstatning for tapt utstyr.

Veiledning i bruk av EU forordning om flypassasjerers rettigheter