Hjem > ...

Styrkede passasjerrettigheter for passasjerer med funksjonsnedsettelser på buss, trikk, T-bane og bybane

Samferdselsdepartementet fastsatte 25. februar 2016 endringer i flere forskrifter: transportklagenemdforskriften, yrkestransportforskriften og en egen gjennomføringsforskrift i forbindelse med gjennomføring av EUs forordning om busspassasjerers rettigheter.

De nye bestemmelsene gir alle transportører en plikt til å ha et system for å behandle klager fra passasjerene. Det åpner også for at Transportklagenemnda skal kunne ta inn klager fra buss-, trikk-, T-bane- og bybanepassasjerer, slik at dersom man ikke får medhold i en klage til transportøren, kan saken bringes videre til en nøytral, nasjonal klagenemd, i henhold til samferdselsministeren. Nemdas vedtak er rådgivende og ikke juridisk bindende, men dersom transportøren ikke følger Nemdas vedtak må transportøren begrunne det.

 

Rettigheter for passasjerer med funksjonsnedsettelser

For å gjøre det lettere å reise kollektivt for passasjerer med funksjonsnedsettelser gjennomføres EUs regelverk fra 2011 om rettigheter for denne gruppen, herunder bestemmelser om ikke-diskriminering, rettigheter i tilfelle av ulykker, assistanse til passasjerer med funksjonsnedsettelser og rettigheter i forbindelse med kansellering eller forsinkelser samt minstekrav til reiseinformasjon.

Dette innebærer bl.a. at passasjerer med funksjonsnedsettelser får tilbud om gratis assistanse på enkelte utpekte bussterminaler – disse pekes ut av Vegdirektoratet.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. april 2016.

Les mer om Transportklagenemda her. 

Les hele EUs forordning nr. 181/2011 om busspassasjers rettigheter her (pdf).

 

Standard Norges komite for universell utforming innen persontransport

SN/K 556 Universell utforming – Persontransport ble nedsatt 2014. Komiteen utarbeider norsk standard prNS 11032 som operasjonaliserer passasjerrettigheter på alle transportmidler i Norge. Dette vil være et viktig praktisk verktøy for etater, transportører og interesseorganisasjoner når det gjelder gjennomføring av rettighetene. Arbeidet er finansiert av Barne-, familie- og inkluderingsdepartementet.

Les mer om kommende standard for passasjerrettigheter her: http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/transport-og-logistikk/2014/ny-standard-for-operasjonalisering-av-passasjerrettigheter-og-persontransport/.