Hjem > ...Veiledning Selvbetjening for alle

Veiledning Selvbetjening for alle

Veiledningen "Selvbetjening for alle! - Tilgjengelige automater" ble laget i oppdatert versjon i 2006 og utgitt av Deltasenteret i det daværende Sosial- og helsedirektoratet. Den oppdaterte versjonen la stor vekt på universell utforming av løsninger, samt metoder som bør anvendes i utviklingen av automater. I tillegg har veiledningen sjekklister for tilgjengelighet, basert på innholdet i veiledningen. Forfattere var Toril Laberg, Aina Olsen og Haakon Aspelund i Deltasenteret.

Veiledningen er delt inn i kapitlene:

  • Automater og tilgjengelighet, herunder definisjon av automat, universell utforming som virkemiddel, spesifisering av målgruppe for veiledningene, diskusjon om brukergrupper samt oversikt over lovverk og myndighetskrav
  • Designprosessen, herunder brukervennlighet, brukersentrert design, metoder og evaluering
  • Krav til funksjon, utforming og plassering, herunder finne automaten, komme frem til automaten og bruke automaten.
  • Referanser
  • Sjekklister

 

Automater forstås i denne veiledningen som automater til allmenn bruk hvor kunden alene opererer automaten for å kjøpe en vare eller få utfør en tjeneste. Automater som opereres fra hjemmet eller internettbaserte tjenester omfattes ikke av veiledningen, selv om mange av designprinsippene er de samme (Selvbetjening for alle 2006). Flere av de typer automater som omtales er relevante for transportsektoren, som billettautomater og betalingsautomater, samt tjenesteautomater.

 

Det poengteres også at bruk av universelt utformede selvbetjeningsautomater er positivt for automateieren, bl.a. fordi automater er virksomhetens ansikt utad, og at forbrukerne stiller stadig strengere krav til tjenester og produkter; at den totale kundemassen øker når automatene er tilgjengelige for alle ved siden av at man får flere og mer fornøyde kunder. Det er også et argument at man unngår uforutsette utgifter ved kunnskap om brukerbehovene, god planlegging og gode metoder før automater designes og utplasseres, og at man får bedre kontroll over utforming, innkjøp og plassering ved bruk av veiledningen.

 

Veiledningen gir løpende oversikt over aktuelle standarder på de ulike temaområdene.

 

Veiledningen Selvbetjening for alle!