Hjem > ...Rapport om touchscreen-automater

Rapport om touchscreen-automater

Denne rapporten er utarbeidet av Standard Norge på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, der målet er å utrede tekniske løsninger som i dag eksisterer for å oppgradere billettautomater med touchscreen teknologi slik at de blir tilgjengelige for alle, samt kostnader og gevinster knyttet til tilgjengeliggjøring av teknologien. Rapporten viser også hvilke standarder som i dag finnes og som vil kunne være relevante for å sikre universelt utformede løsninger på selvbetjeningsautomater av denne typen.

 Følgende tekniske løsninger for å gjøre touchscreen teknologien tilgjengelig er identifisert:

  • Interaksjon gjennom multiberøring (Slide rule) som omfatter ulike fingerbevegelser på en touchscreen skjerm)
  • Audio-haptisk teknologi som kombinerer et sett av audiobaserte og haptiske teknikker for å utvide brukervennligheten i touchscreen kiosker og håndholdte apparater
  • InvokeHelper teknologi der blinde og svaksynte ved hjelp av en raster festet til touchscreen skjermen kan definere rektangulære områder på skjermen og forbinde dem med en handling
  • Spanske løsninger som i dag er utplassert i flere land, der touchscreen automatene deler inn skjermen i store felter og veileder blinde brukere gjennom prosessen.

 

Rapporten viser at anskaffelse av nye touchscreen billettautomater som er universelt utformet ikke er dyrere enn anskaffelse av en ikke-tilgjengelig touchscreen maskin.

En annen konklusjon er at touchscreen billettautomater blir best tilgjengelige ved at man installerer et tekst-til-tale system som kan aktiviseres av brukerne på et ”forenklet” skjermbilde (maks 6 knapper per skjermbilde er det beste), med muntlig navigeringshjelp, kombinert med plassering av punktskrift rundt rammen og på sentrale steder der man legger på penger/kredittkort og får ut billetten.En annen konklusjon ligger i at det ligger betydelige samfunnsgevinster i å sørge for lettforståelige tilgjengelige billettsystemer som alle kan benytte, ikke bare for blinde og synshemmede men også for personer med kognitive funksjonsnedsettelser, eldre med aldersrelaterte funksjonsnedsettelser og andre. I dag regnes det med at 20 % av befolkningen opplever barrierer og problemer med offentlig transport og tilgjengelige billettsystemer er en viktig del av reisekjeden.

 Rapporten viser at det eksisterer relevante standarder for selvbetjeningsautomater men ikke én spesifikk standard som sikrer universell utforming av touchscreen billettautomater. Dette vil kunne være et relevant prosjekt for fremtidig standardiseringsutvikling i Norge.