Hva skal du gjøre?

Lage kravspesifikasjon
Prosess for anskaffelse
Tilgjengelige varer og tjenester